07.10.2015


Kaksi päivää, 4 ja 5 syyskuuta 2015 Valtiollisen historiallis-arkkitehtonisen ja luonnon rauhoitusalue-museon ”Park Monrepo” alueela oli tapahtunut temaattinen ekskursio, jossa oli etsintäleikin ”Alkukantaisen ihnisen jälkiä seuraten” elementteja ja johoon osallistuivat 3-6:n luokan lapset kouluista n:o 12, 14, 37 sekä kunnallisesta budjettin sivistyslaitoksesta ”Hymnaasia” ja Primorskin koulusta. Kalininin asutuksen lastenkotin ”Rodnichok” (”Lähteensilmä”) lapsille oli järjestetty hyväntekeväisyysekskursio.
Ainutlaatuinen tapahtuma oli järjestetty paljon arvoituksia salassa pitävien metsien ja kallioiden keskellä. Jokainen koululainen sai mahdollisuuden osallistua rituaaliseen metsästämiseen, tarkaistaa silmänsä tarkkanäköisyyden, heittää kuulat esihistoriallisen mammuttin kuvaan.
Osallistuminen opintoretkipeliin ”Alkukantaisen ihnisen jälkiä seuraten” oli ei ainoastaan tiedostuksellinen mutta myös mielenkiintoinen. Riittää jo jos vaan luettellaan muutama pysähdyspaikka: ”Alkukantainen ampumarata”, ”Vesilähde – terävä silmä”, ”Alkukantaisen ihmisen luola”, jossa oli mahdollista nähdä sen kaukaisen aikakauden kalliomaalauksia. Pojat tutstuivat sen ajan kivistä tehtyihiin työkaluihiin.
Kävelleen vesilähdelle, jonka veden ihmeitä tekevä voima on kaiikkille tunnettua, pesien siinä silmänsä, pojat saivavt erityisen näön tarkkuuden metsastämistä varteen. Sen jälkeen seuraten ”alkukantaisten ihnisten jälkiä” vihdoinkin löysivät omassa pelottavassa komeudesa ”lähes todellisen” Mammutin”! Jokainen voi tehdä kuvallisen valokuvan mammutin kanssa ja saada harvinaisen Mammutti-tatuointin kädeen ”leimän” muodossa.
Rauhoitusalue-museossa työskentelevät puolestaan kiittävät koulujen kasvatustyöstä vastavia työntekijöitä siitä että ne yllääpitävät kiinnostusta puistoon omien kasvattiensa keskuudessa. Park Monrepo on aina iloinen tavata kasvavan sukupolven ja kuten aina tarjoo omia kuuluisia teatteripukuesityksiä kun vielä koululaisten ja heidän opettajien mukaan Mammutin metsästys on todella onnistunut!!!