01.12.2012

Leningradin alueen Kulttuurikomitea
 
Leningradin alueen valtion budjetin kulttuurilaitos “Valtion historiallis-arkkitehtuuri – ja luonnosuojelumuseo “Park Monrepos” Viipurissa osallistuu “Kulttuuriperinnon suojelu ja kaytto Venajalla” hankkeeseen.
 
 
 
Perustietoja:
 
 
 
Hankkeen tavoite: Kulttuuriperintokohteiden suojellus, turvallinen sailytys ja kaytto, parantaa alueiden kulttuuriperintokohteiden johtoa tarkoitukslilla auttaa osallistuvien alueiden sosiaalis - taloudellista kehitysta.
Hankeen toteuttamispaikka: Leningradin alue, Pskovin alue, Novgorodin alue, Tverin alue.
Hankeen toteuttamisaika: 6 vuotta (2010 – 2016)
Osanottajat: Venajan Federaation Valtiovarainministerio, Venajan Federaation Kulttuuriministerio,aluelliset hallintoelimet, paikalliskunnat, Sankt-Petrsburg:in rakennusinvestointi hankeiden rahasto (GRP)
Hankkeen osapuolet : Joulukuun v.2011 paattyi kilpailuvalinnan loppuvaihe hankkeen kohdeosanottajista Leningradin alueelta oli valittu ja vahvistettu toteutettavaksi hanke “Arkkitehtuuri ja puutarhakompleksin “Monrepo’s kartanon restaurointi”, on allekirjoitettu sopimus toisaalta VF Ministerion ja VF jasenen – Leningradin alueen toisaalta valilla.
Maara, varojen anto ja kaytto jarjestystapa.
Ennakkomaara hankeen toteutettavaksi tarvittavista varoista on tehty virastojen yhteiskomission” Kulttuuriperinnon suojelu ja kytto Venajalla” paatoksen perusteella. (istunnon poytakirja 29.06 12 N2 “ Arkkitehtuuri  ja puutarha kompleksin “Monrepos’n kartano” hankkeen rahoituksesta) maaraltaan 728.820.000  ruplaa.
 
Hankkeen toteuttamisen varojen ennakkomaara koostuu liittovaltionbudjetti- ja lainavaroista suurudeltaan 660.110.000 ruplaa.
 
Ennakkomaara Venaja Federaation subjektin, paikallisten budjetin ja VF Subjektin hankittujen varojen yhteissumma on 68.710.000 ruplaa.
 
Suunnittelu-ja urakkotoiden kilpailutulosten perusteella voidaan muuttaa ennakkomaaraista rahoitusta ja tehda vastaavia muutoksia sopimukseen.
 
7. vaiheet:
 
I vaihe – Remontti – restaurointitoiden suunnittelu ja arviolaskelmien laatiminen mukaan luettuina suoritettavat ennakkotyot.
 
II vaihe- Arkkitehtuurimuistomerkkien uudistaminen ja restaurointi
 
III vaihe - Arkkitehtuurimuistomerkkien uudistaminen ja restaurointi, ympariston kunnostus.
 
IV vaihe – Sisatilojen restaurointi – ja entistamistyot, ympariston kunnostus.
 
v. 2012 alkaen II, III, IV –vaiheiden tyot oletetaan suoritettavaksi samanaikaisesti.
 
v.2012 helmikuussa paattyi ensimmainen vaihe kilpailuvalinnassa – suunnittelutoiden hakijoista. On laadittu, niin sanottu, “lyhyt lista” viidesta mahdollisista kilpailun voittajista
 
 ( kaksi yhtymaa Italiasta, AIC EQUIP S.L.- yhtyma kumppaneineen Espanjasta ja kaksi hakijaa Venajalta, S-Petersburgista)
 
29 helmikuuta v.2012 pidettiin esitarjouskilpailun konferenssi, jonka jarjestajina toimivat S-Petersburgin FISP  ja Lenigradin alueen Kulttuurikomitea ja jossa oli kuulutettu tarjousten jattoaika. Meille se oli 30 . maaliskuuta v.2012 klo 11.00. moskovan aikaa.
 
     8. Hankeen tehokkuus.
 
Myonteinen vaikutus tulee ilmi vasta maaraaikaisen ja pitkan aikavalin kannalta
 
matkailijoiden maaran kasvu ja oleskeluajan pidentaminen Viipurissa ( mahdollinen yopyminen)
uusien matkailureittien jarjestaminen
kulttuurilaitosten, matkatoimistojen, liikenteiden ja muiden talousalojen toiminnan laajennus
paikallisten ja alueellisten budjettitulojen kasvu
alueen talousalojen monipuolistuminen, mukaan luettuna, matkailun,  seka Viipurin  etta Leningradin alueen taitellisen tyon taholta.
palvelualojen laajennus
rannikko merilikenteen kehitys Viipurin alueella.
On ilmeista, etta hankkeen toteuteksesta alue tulee saaman uuden sysayksen sen kehitykselle ja eniten siita hyotyy matkailuala.
 
            9. Johtopaatos.
 
 „Monrepos’n kartanon ja puiston“ restaurointihanke tulee saamaan suuren sosiaalisen merkityksen.Kartanokokonaisuuden uudelleenrakentamiselle, mika nykyaan on erittain huonossa kunnossa, tule olemaan huomattava panos Venajan kulttuuriperinnon sailyttamiseksi. Kartano-ja puistohankkeen ideana on perustaa siita kokonaisuudessa nykyaikainen, monitoiminnallinen kulttuuri-ja ajanvietto yhdistelma, joka tarjoaa suuren valikoiman erilaisia opastus – kultturi-ja liikealojen ohjelma.