16.10.2017


 

Kuten olikin suunnitteltu restaurointtiluonnoksessa, aivan kahden vuoden kuluttua rauhoitusalue-museoon ”Park Monrepo” tulee uusia näyttely- ja museotiloja, mikä tarkoittaa että tulee laajenemaan museon palveluen ja toimintasuuntien spektri ja tulee uusia työpaikkoja.

 

Tästä syystä jo tällä hetkella museon työntekijat ei ainoastaan valmistautuvat tulevaan restaurointtiin, mutta myös laativat työskentelyn suunnittelmia uudistetussa rauhoitusalue-museossa.

 

Me tiedämme etää Viipurissa asuu paljon ihmisia, joilla on aktiivinen kansallaisasenne ja jotka eivät suhtautu välinpitämättömästi kaupungin kulttuuriperintöön ja maineen.

 

Nykyään vihdoinkin on tullut aika kertoa ideasta perustaa ”Monrepos’in Ystävien Klubi”, jonka me jo kauan halusimme toteuttaa.

 

Puolelemme usein kääntyvät koululaiset ja ylioppilat, jotka haluavat olla mukana rauhoitusalue-museon ”Park Monrepo” toiminnassa, tehdä jotakin kiinnostavaa tai vaan oppia.

 

Ja vaikka näillä pojilla ei ole ammattilaista tottumusta, he todella voisivat antaa museolle suuren vapaehtoisen avun. Me puolestaan olemme valmiit opettaa heille kaikki museotoiminnan aspektit ja jakaa käytönnöllisen kokemuksemme. On mahdollista että joillekin tämä auttaa tulevan ammattin valinnasaa tai, päinvastoin, paranta ammattilaiset tottumukset. Sitä paitsi, me haluamme nähdä meidän ”Ystävien klubissa” myös aikuisia ihmisia, joille klubi voisi tulla paikaksi, jossa voi tavata ihmisia joilla on yhteiset harrastukset.

 

Olemme varmoja että klubin jäseneksi voi tulla kuka tahansa mieltynyt ihminen riippumatta iasta, virasta ja osamisesta. Meidän rauhoitusalue-museo ”Park Monrepo” hoitaa tutkimuksellisen, museo-valistuksellisen ja kulttuuritoiminnan, jossa jokainen voi olla mukana voimiensa mukaan.

 

Odotamme teidän puhelinsoittoja numeroon 2-05-39 tai ilmoituksia sähkäpostitse osoitteen park.monrepo@mail.ru