09.06.2013

Luonnonsuojelumuseo “Park Monrepo’s” kuuluu Leningradin alueen Viipurin piirikunnanhallintoon, vesiensuojeluvyohykkeella ja Viipurilahden Zachitnaja poukaman rantakaistalla. Luonnonsuojelumuseon kokonaispintaalue on 161,4 ha. Restaurointi-ja kunnostustoiden alue kasittaa 35ha (istoriallisen puiston ja sen kavijoiden alue).
 
Kayttannollisesti Monrepon puistossa on sailynyt maapinnan muodostus , historiallinen suunnittelu, puistokaytavat, paakartano ja pienet arkkitehtuuriset rakennelmat. Samala, viime aikoina olennaisesti ovat muuttuneet paikallisen maiseman ominaisuudet, jossain paikoin puiston kasvisto muuttui  toisten lajien vallatessa , on kadonneet muutamia paviljonkeja, myos maiseman alkuperaisen ilme alkoi muuttua. Vanhat puulajit tarvitsevat pikaista hoitoa. Avonnaisella niittyaukeamille, eteenkiin puiston alimmaisilla osilla soistunuissa paikoissa on muuttuneet kasvislaji ja nurmikkokasvien rakenne. Puiston hydraulinen-ja saloojitusverkko on melko rappeutuvassa kunnossa, padot osittain tuhoutuneet, puisto karsii sesonkitulvista. Ovat sortuneet rantavahvisteet, padot ja lammikot ovat kovin liettyneet ja osittain rantakasvien peittymia, on havitetty kunnostusasennoistuminen. Puiston historiallinen kiviaitaus on sortunut ja muutamissa paikoissa on purettu.
 
“Kulttuuri perinnon sailyts ja kaytto Venajalla” projektin puiteissa ensin on suoritettava restaurointi-maisema-, ja kunnostustoiden suunnittelu, mukaan luettuna, puiston istutusten inventaario, ja suoritettava kaikki tarvittavat tieteelliset tutkimukset. Parhaillaan valmistellaan kokonaisprojekti “Park Monrepo:n kartanon ja puiston historiallisen ilmeen palautamiseksi.
 
V.2013 kulueessa suoritetaan seuraavat suunnittelutyot:
 
- kartano Monrepon restaurointi ( paakartano, kirjastosiipi, taloushoitotilat)  tulevaisuudessa kaytettavassa museo- ja nayttelytarpeisiin,
 
- visuaalisten – ja maisemayhteyksien palauttaminen,
 
-  sailyneiden ja ennallistettujen muistomerkkien korjaus – ja restaurointityot (pienet arkkitehtuuriset rakennelmat)
 
-“Narsissi”-lahteen paviljongin ja sen ympariston korjaus p ja restaurointi;
 
-puiston kiviaitauksen restaurointi;
 
-puiston avo-ja peitetty maan parantamisverkoston korjaustyot ja jalleenrakentaminen
 
- vesistojen puhdistus;
 
- rantaviivan puhdistus,uudelleen rakentaminen ja vahvistus seuravissa paikoissa: Ludwigstein saaren joennhaara, Rosenthal laakson poukama, Marienthurm kukkulan joenhaara, Palatka ja Kolonna saarien lansipuolinen rantaviiva, Pampushinka niemen rantaviiva, laiturin #2 ja padon valinen kiviaita Rosenthal-laaksossa, Neptunuksen niemi, laiturien #1 ja #2 rannikkokaistale, Marienthurm kukkulan itapuolinen rannikko;
 
- historiallisten patojen uudelleen rakentaminen;
 
- neljan laiturien uudelleen rakentaminen tarkoituksella palauttaa ne alkuperaiseen kayttoon, samoin Ludwigstein saaren lauttakuljetus;
 
- Rosenthal laakson poukaman ruoppaustyot;
 
-merkitsemattomien  rakennelmien ja perusteiden ( rakennettu v.v. 1950-1980) purkaminen puiston alueella;
 
- palauttaa paikallisen maiseman ominaisuudet historiallisen suunnitelmn mukaan (ikonografisten ja bibliografisten aineston ja tutkimustoiden pohjalta);
 
-maisema hakkutyot (fytoatologisten tutkimusten perusteella);
 
- itsekasvien saniteettihakuu ( fytosaniteettitutkimuksen perusteella);
 
- kukasomistus (historiallis-arkistoaineston perusteella);
 
- olemass olleiden pienten arkkitehtuuri rakennelmien uudelleen rakentaminen;
 
- puiston tie- ja polkkuverkoston rekonstruktio- ja korjaustyot;
 
- maan parannus ojien ja tiekourujen mukulakivivahvistusten uudelleen rakentaminen;
 
-kunnallisteknikan ja laitteiden hankinta (mukaan luetuna vartiointijarjestelma koko puiston alueella, koristellinen maisemavalaistus, kastelujarjestelma);
 
- puiston maiseman koristevalaistus.
 
 
 
Aikaisemmin suoritetut tyot.
 
-on tutkttu arkistoainesto olemassa olevan suunitteluasiakirjojen perusteella;
 
-  on suorittettu historiallis-arkistotutkimuksia;
 
-on  tehty taydellinen  rakennuksien ja rakennelmien insinooritarkastus;
 
- on suoritettu kasvihuoneissa olevien kasvien  polynologinen tutkimus;
 
- on suoritettu julkisivujen ja sisatilojen laboratooriset ja analysoivat tutkimukset;
 
- on laaditu vikalista.
 
 
 
Ennakkotyot.
 
- on suoritettava  kartanon ja puiston aluen paikankuvaus;
 
- on laadittava tukisuunnitelma;
 
- on laadittava yhdistetty suunnitelma.
 
 
 
Arkisto- ja bibliografiset tutkimukset.
 
On laadittu historialliset asiakirjat restaurointia koskevista kohteista ( paakartano, kirjastosiipi, historiallinen puisto)
 
 
 
Ulkotutkimukset.( mittaus, sonderaus,koekaivanto)
 
- rakennuksien arkkitehtuuriset mittaukset;
 
- arkkitehtuuri- ja arkeologiset tutkimukset;
 
- olemassa olevien puuistutusten inventaario;
 
- pintakasvillisuuden inventaario;
 
- kasvikokoelman laatiminen;
 
- fytopatalogiset tutkimukset;
 
- entomologinen tutkimus;
 
- ornitologinen tutkimus;
 
- ilmastotutkimus;
 
- ekologinen tutkimus.
 
 
 
Insinooritutkimus, on laadittu lausunto-ja suosittelilista:
 
- suorittaa taydellinen insinoori-geologinen tutkimus;
 
-alueen hydrogeologinen ja hydrologinen tutkimus, mukaan luettuna salaojaverkosto;
 
- tutkia olemassa olevat insinoorijohdot.
 
 
 
Valokuvaus, stereokuvaus:
 
- olemassa olevien kohtien kolmekuvavaiheinen kuvaus merkitsemalla paikkojen kuvaukset.
 
Taalla hetkella valmistellaan restauroinnin luonnosprojekti mukaan luettuna:
 
-ensivaiheessa vahinkoja ehkaisevat asiapaperit: sanitettuhakkuu, hairioita aiheuttavien rakennuksien purkaustyot;
 
-teknillen tehtava kaikille suoritettaville toille.
 
Suoritusaika: v. 2013