Список внештатных экскурсоводов, аккредитованных на ведение экскурсий в  музее-заповеднике «Парк Монрепо»

Ф.И.О.

Дата аккредитации

Срок аккредитации

Дата окончания аккредитации

1. Аврова Л.Е.

11.04.2019

3 года

01.05.2022

2. Александрова Е.В.

19.11.2019

3 года

19.11.2022

3. Алоян О.Н.

03.09.2019

3

03.09.2022

4. Алешина Л.В.

18.09.2020

18.09.2023

5. Анкундинова Л.А.

09.09.2019

09.09.2022

6. Арутюнян А.А.

11.04.2019

01.05.2022

7. Афанасьева И.Я.

20.01.2020

20.01.2023

8. Бакулина И.С.

22.10.2019

22.10.2022

9. Банина Т.Н.  

09.12.2019

01.01.2023

10. Барехова А.Ю.

14.10.2020

14.10.2023

11. Беловицкий А.В.

16.03.2021

16.03.2024

12. Биличенко Н.А. 

16.09.2019

16.09.2022

13. Бичевина Е.И.

17.03.2021

01.04.2024

14. Богдашкина С.А.

16.03.2021

01.04.2024

15. Бодякова В.Н.

24.03.2020

24.03.2023

16. Бондаренко Н.В.

19.09.2019

01.10.2022

17. Болдырев А.С.

23.09.2020

23.09.2022

18. Бондарь И.В.

13.12.2019

01.02.2023

19. Борисова Н.М.

26.05.2020

01.04.2024

20. Борисова Л.А.

21.03.2021

21.03.2024

21. Бородатов И.Ю.

24.03.2020

24.03.2023

22. Бочаров В.О.

10.02.2020

10.02.2023

23. Буйницкая И.Е.

16.04.2021

01.05.2024

24. Булгакова О.Г.

10.12.2019

10.12.2022

25. Бурдина Е.С.

10.09.2019

01.10.2022

26. Бутенко Е.Л.

15.01.2020

15.01.2023

27. Бучкина  И.П.

14.04.2021

01.05.2024

28. Бычков Ю.Р.   

30.04.2019

30.04.2022

29. Венкова Н.В.

13.04.2021

01.05.2024

30. Воевода Е.В.

23.09.2020

23.09.2022

31. Войденова М.А.

11.02.2020

1

11.02.2021

32. Волохова Е.А.

12.04.2021

3

01.05.2024

33. Васильева И.П.

07.10.2019

2

07.10.2021

34.Васильева С.Л.

07.10.2020

3

07.10.2023

35. Волохова Е.А.

12.04.2021

3

12.04.2024

36. Воронина Л.А.  

10.04.2019

3

10.04.2022

37. Востряков А.В.

06.04.2021

3

06.04.2024

38. Габдуллина Л.Р.

12.04.2021

1

01.05.2022

39. Герасимова И.Л

09.09.2019

3

09.09.2022

40. Гетманова А.Ю.

01.06.2020

3

01.06.2023

41. Глебов А.В.

22.11.2019

3

22.11.2022

42. Голубова А.Ю.

10.12.2019

3

10.12.2022

43. Гулько Н.П.

16.09.2020

3

16.09.2023

44. Гуккина Е.А.

18.03.2021

2

01.04.2023

45. Гостев К.В.

23.03.2021

3

23.03.2024

46. Джентереджян Н.А.

08.04.2019

3

08.04.2022

47. Дзюрич Э.В.

19.10.2020

3

19.10.2023

48. Дикова О.С.

22.03.2021

3

22.03.2024

49. Дробышева Ю. Р.

17.02.2020

3

17.02.2023

50. Дынина Е.В.

12.11.2019

3

01.02.2023

51. Евстафьева С.М. 

11.11.2019

3

01.01.2023

52. Евдокимова Д.М.

22.03.2021

3

01.04.2024

53. Елецкая И.Е.

12.11.2019

3

01.01.2023

54. Егорова В.И.

02.10.2020

3

01.02.2023

55. Егорова Ю.В.

25.09.2020

1

25.09.2021

56. Ермолаева Е.О.

10.09.2019

3

10.09.2022

57. Ефимовский Д.Ж.

16.09.2020

1

16.09.2021

58. Ешугова А.Э.

22.10.2019

3

22.10.2022

59. Жуков А.П.

17.03.2021

3

17.03.2024

60. Журавлева С.Ю.

16.03.2021

3

16.03.2024

61. Залетова Т.В.

17.02.2020

3

17.02.2023

62. Загребин К.В.

14.04.2021

3

01.05.2024

63. Иванова О.Г.

19.11.2019

3

01.01.2023

64. Иванушко Г.И.

22.11.2019

3

22.11.2022

65. Кайнова А.Е.

29.05.2020

3

29.05.2023

66. Канаева Т.Ю.

30.10.2020

3

30.10.2023

67. Калганов А.В.

21.03.2021

2

01.04.2023

68. Катульская Г.А.

12.04.2022

1

01.05.2022

69. Качкина Т.А.

25.09.2020

1

25.09.2021

70. Коцюпий А.А.

23.03.2020

3

01.03.2023

71. Карпова Н.А.

25.11.2019

3

25.11.2022

72. Клыкова Я.А.

21.10.2020

3

21.10.2023

73. Кожанов К.А.

29.05.2020

2

29.05.2022

74. Колоскова С.А.

02.10.2020

3

02.10.2023

75. Козина Е.Ю.

30.03.2021

3

01.04.2024

76. Козлова О.И.

01.06.2020

3

01.06.2023

77. Колесова И.Н.  

09.12.2019

3

09.12.2022

78. Корнилова С.Н.

30.03.2021

3

30.03.2024

79. Коровина Ю.С.

22.03.2021

3

22.03.2024

80. Коровкина Е.Н.

09.12.2019

3

09.12.2022

81. Костина Д.А.

15.03.2021

3

01.04.2024

82. Краюхина М.О.  

09.09.2019

3

09.09.2022

83.Кривоносова И.В.

07.10.2020

3

07.10.2023

84. Круглова Е.В.

15.11.2019

3

15.11.2022

85. Крыжановская Т.В.

21.03.2021

3

21.03.2024

86. Крылов М.О.

16.03.2020

3

16.03.2023

87. Кудряшова А.Н.

12.11.2019

2

01.01.2022

88. Кузьмин А.Г.

13.04.2021

3

01.05.2024

89. Кутузова Л.Д.

21.10.2020

3

01.11.2023

90. Кузьмин А.Г.

13.04.2021

3

13.04.2024

91. Кузнецова Е.И.

19.11.2019

3

01.01.2023

92. Куликова О.И. 

05.04.2019

3

05.04.2022

93. Лаптева С.Н.

13.04.2021

3

01.05.2024

94. Ларичева Н.А. 

22.10.2019

3

22.10.2022

95. Лебедева В.Е.

23.09.2019

3

01.10.2022

96. Лебедева Л.П.  

21.10.2020

3

21.10.2023

97. Лебедева О.Н.

14.12.2019

3

14.12.2022

98. Лебезкина М.Н.

02.10.2020

1

02.10.2021

99. Лиховенкова Н.А.

14.04.2021

3

01.05.2024

100. Ложкина М.С.

01.06.2020

3

01.06.2023

101. Лукашенко Г.А.

14.01.2020

3

14.01.2023

102. Лукаш Л.Б.

15.01.2020

3

15.01.2023

103. Лукьянченко А.А.

03.09.2019

3

03.09.2022

104. Лысова Л.В.

14.04.2021

3

01.05.2024

105. Макаренкова И.К.

29.05.2020

3

29.05.2023

106. Макарычева Е.А.

25.05.2020

3

25.05.2023

107. Макарова Н.Л.

21.10.2020

3

21.10.2023

108. Морачевская Е.Ю.

18.11.2019

2

01.01.2022

109. Мартынова И.В.

11.04.2019

3

01.05.2022

110. Матвиенко А.И.

07.02.2020

3

07.02.2023

111.Маянцев А.Р.

30.09.2020

2

30.09.2022

112. Милова С.В.

09.12.2019

3

01.01.2023

113. Миронова И.В.

17.01.2020

3

17.01.2023

114. Митюкова И.В.

16.01.2020

3

16.01.2023

115. Михайлова Е.Н.

03.12.2019

3

03.12.2022

116. Моряхина В.Н.

16.10.2020

3

16.10.2023

117. Мурашова О.Ю.

07.02.2020

3

07.02.2023

118. Мухонен Е.В.

19.03.2021

3

01.04.2024

119. Мызникова А.Н.

30.04.2021

3

01.04.2024

120. Назимова М.В.

18.03.2021

3

18.03.2024

121. Невельская Т.Б.

22.04.2019

3

22.04.2022

122. Нестерова Т.П.

10.02.2020

3

10.02.2023

123. Никифорова Е.В.

18.09.2020

3

18.09.2023

124. Носов Ю.А.

24.03.2021

3

24.03.2024

125. Орловская М.Э.

24.03.2021

3

24.03.2024

126. Осипова Е.А.

21.10.2019

3

21.10.2022

127. Павленко Е.Ю.

22.10.2019

3

22.10.2022

128. Павлива О.Н.

06.04.2021

3

06.04.2024

129. Павлова Е.С.

15.03.2021

3

01.04.2024

130. Павлова Н.С.

25.05.2020

3

25.05.2023

131. Пастушенко Л.Б.

17.03.2021

3

17.03.2024

132. Пестерева С.С

11.11.2019

3

01.01.2023

133. Петрова Т.В.

16.03.2021

1

01.04.2022

134. Петруша М.А

19.03.2021

3

19.03.2024

135. Платонова И.С

29.10.2020

3

29.10.2023

136. Поваго М.В.

12.05.2021

3

12.05.2024

137. Подпокровный Л.Ф

25.03.2021

3

25.03.2024

138. Подскребаева Ю.Л

24.03.2021

2

24.03.2023

139. Полетаева С.И

03.09.2019

3

03.09.2022

140. Полина А.С

16.10.2020

1

16.10.2021

141. Полякова А.В

22.10.2019

3

01.01.2023

142. Полякова Н.Г

14.10.2020

3

14.10.2023

143. Пристенская Г.Н

18.11.2019

3

18.11.2022

144. Проглядова И.В.

12.04.2021

1

01.05.2022

145. Пузырева О.Б

28.10.2020

3

01.11.2023

146. Пуминова Е.В

16.09.2019

3

16.09.2022

147. Радченко Ю.А

18.11.2019

2

18.11.2021

148. Рассадовский А.А

03.12.2019

3

03.12.2022

149. Рассахатская Н.А

25.11.2019

3

25.11.2022

150. Редакова М.Ю

28.02.2020

3

28.02.2023

151. Ржеусская С.А

25.03.2021

3

01.04.2024

152. Ригина Е.Ю

22.03.2021

3

22.03.2024

153. Рогова Д.Б

29.10.2020

3

29.10.2023

154. Руденко Д.В.

23.03.2021

1

01.04.2022

155. Роговая В.В

08.04.2021

3

08.04.2024

156. Рыпин Д.Р

22.11.2019

3

22.11.2022

157. Савин П.Б

15.11.2019

3

15.11.2022

158. Самойлов Н.Г

19.03.2021

1

19.03.2022

159. Сарафанов А.Л.

12.05.2021

3

12.05.2024

160. Свенцицкая В.А

16.04.2019

3

16.04.2022

161. Сергеева П.В

16.03.2020

3

16.03.2023

162.Силаева И.Н.

07.10.2020

3

07.10.2023

163. Силичева Н.М

14.02.2020

3

14.02.2023

164. Скоропись И.С

05.06.2020

3

05.06.2023

165. Славгородская Ж.В

19.04.2019

3

19.04.2022

166.Смирнова А.А.

30.03.2021

3

30.03.2024

167. Смирнова А.С

18.09.2020

2

18.09.2022

168. Смирнова Т.В

09.10.2020

3

09.10.2023

170. Смирнова Т.В

28.02.2020

3

28.02.2023

171. Солоненко М.В

10.09.2019

3

10.09.2022

172. Сочивко Т.Д

24.03.2021

3

24.03.2024

173. Стаканов В.М

16.03.2021

1

16.03.2022

174. Степановская В.Д.

14.04.2021

3

01.05.2024

175. Сытова Д.Н

16.10.2020

3

16.10.2023

176. Теселкин Д.Ю

13.12.2019

3

13.12.2022

177. Теселкина О.П

16.03.2021

3

16.03.2022

178. Тиунова Л.Ю

05.04.2019

3

05.04.2022

179. Ткачева В.Н

21.10.2019

3

21.10.2022

180. Ткаченко Т.С

14.02.2020

3

14.02.2023

181. Трощий Е.А

20.01.2020

3

20.01.2023

182. Тютчева Т.А

08.04.2021

3

08.04.2024

183. Ульянова И.Ю

19.03.2021

3

19.03.2024

184. Федорова Е.А

22.10.2019

3

22.10.2022

185. Фикс Э.С

30.10.2020

1

30.10.2021

186. Филимонов К.А

11.11.2019

3

01.01.2023

187. Филимонова Т.В.

13.04.2021

3

01.05.2024

188. Фионова Д.В

23.03.2020

3

23.03.2023

189. Фисенко Т.С.

14.04.2021

3

01.05.2024

190. Фролова Т.Ю

12.04.2020

3

12.04.2023

191. Фролов А.В

28.10.2020

3

28.10.2023

192. Ханина А.С

10.12.2019

3

10.12.2022

193. Хантимирова К.Р

26.05.2020

3

26.05.2023

194. Химова В.М

29.05.2020

3

29.05.2023

195. Храпкова С.Г.

14.04.2024

3

01.05.2024

196. Черкашин К.В

10.12.2019

3

10.12.2022

197. Чистяков И.В

16.09.2019

3

01.10.2022

198. Шамова А.В

23.09.2019

3

23.09.2022

199. Шек Е.Н

12.11.2019

3

01.01.2023

200. Шпакова Н.Г

10.12.2019

3

10.12.2022

201. Штейн Н.Г

05.06.2020

3

05.06.2023

202. Щеголева А.С.

09.12.2019

3

09.12.2022

203. Юркова О.

23.09.2020

3

23.09.2023

204. Юхно Ю.П.

14.12.2019

3

14.12.2022

205. Юдова Л.В.

14.04.2021

3

01.05.2024

206. Яковлев Д.В.

17.02.2020

3

17.02.2023